VƯỢT QUA CÁM DỖ, CẠM BẪY THỬ THÁCH TRÊN HÀNH TRÌNH DÀI 1.199KM VƯƠN ĐẾN SỰ HOÀN THIỆN!

Chúng ta sẽ vượt qua như thế nào?

chính là mặc lấy áo giáp TÌNH YÊU THƯƠNG!

vượt qua thử thách sinh ra lòng can đảm!

Kiểm soát thử thách,thắng lợi sự thử thách để tiến gần sự HOÀN THIỆN là việc quan trọng cần làm!

Để tránh mọi ngăn trở bạn kg nên gây ra sự xích mích và mâu thuẩn giữa những con người, khiến những bất hòa, ghen ghét để kg trở thành một, đây là sự cám dỗ nghiêm trọng nhất!

Khiêm nhu làm cho vững vàng

Nhịn nhục làm cho trọn vẹn .

Kiên trì làm cho kiên cường.

Yêu thương thật làm nên SỨC MẠNH!

Chúng ta cùng thảo luận điều nầy tại clb
Coach sale trong tháng 7 nầy vào lúc 20h tối thứ 4, thứ 6 bạn nhé.

khi phát triển người khác, chúng ta đồng thời phát triển chính mình!

clbcoachsale

lovesale

Leave A Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.