[Video] Workshop lovesale 2.0

Mời bạn xem lại workshop lovesale 2.0 nhé

BẠN CÓ MONG ĐỢI GÌ TẠI WORDSHOP LOVE SALE ?

”SẮP”: một từ nói về việc sẽ diễn ra trong tương lai.

”SẮP”: một kế hoạch nào đó bạn sẽ làm

 Chúng tôi ”SẮP” trao cho bạn 1 món quà thật đặc biệt

Đã bao giờ bạn BẠN TỰ HỎI?

Người bán hàng cần bao nhiêu GIẢI PHÁP

Người bán hàng cần có PHONG CÁCH SỐNG như thế nào

TỐ CHẤT của một người bán hàng trao giá trị là gì

Bạn có TẬN HƯỞNG những khoảnh khắc tuyệt vời trong quá trình trao giá trị hay những thành quả bạn đạt được khi trao giá trị

S: Solution.

A: Attitudes

L: Lifestyle.

E: Enjoy

Website: lovesale.org

#CLBCOACHSALE

#CLBLOVESALE

Leave A Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *