THAY ĐỔI THÓI QUEN CŨ VÀO NĂM MỚI

Danh ngôn của Aristotle : “Chúng ta là điều chúng ta làm lặp đi lặp lại. Vì thế, sự ưu việt không phải là một hành động, mà là một thói quen”.

Chúng ta tạo thói quen, nhưng sau đó thói quen sẽ định nghĩa chúng ta. Những thói quen tốt dẫn chúng ta đến con đường đúng đắn và làm chúng ta trở thành một người tốt hơn, ngược lại thói quen xấu lại trở thành một trở ngại cho cuộc sống chúng ta. Hơn nữa, một thói quen nhỏ và tưởng chừng không quan trọng có thể dẫn đến xung đột với các thành viên thân thiết .

Mọi người đều có kế hoạch cho những thói quen mới mỗi khi một năm mới bắt đầu. Tại sao chúng ta không lập kế hoạch cho việc thực hiện thói quen tốt và chia sẻ với gia đinh những thói quen tốt ấy và khuyến khích nhau để thực hiện nó. Một vài thay đổi nhỏ có thể tạo ra những biến hóa lớn lao.

Những điều cần làm để thay đổi thói quen cũ:

Hãy nói ra những thói quen cần thay đổi.

Lắng nghe ý kiến của gia đinh về những thói quen bạn nên thay đổi.

Đặt kế hoạch cho những thói quen mới đơn giản nhưng cụ thể.

Hãy khai trình với những người gần gũi sau khi đã thiết lập thói quen.

(Ví dụ: Tôi sẽ dừng thói quen __________ và bắt đầu ___________ từ hôm nay)

Viết mục tiêu của mỗi thành viên và đặt nó ở một nơi nổi bật.

Tạo “lịch thói quen” để kiểm tra thực hành hàng ngày.

Giúp các thành viên gia đình của bạn đạt được mục tiêu của họ.

Khen ngợi các thành viên gia đình của bạn về những nỗ lực của họ.

Nêu ra suy nghĩ về nhiệm vụ sau một tháng; nếu thành công ở một mức độ nào đó, hãy ăn mừng chiến thắng của chính mình.

#sumenhgiađinhhanhphuc

#clbnguoitraogiatriyeuthuong