Tấm lòng đẹp không chứa sự ghen ghét và luôn đạt được tình yêu thương trọn vẹn .

Người ta thường gọi những người có tấm lòng rộng lớn là người có lòng “sâu sắc”. Người có lòng sâu sắc thường rất bình tĩnh, hiểu biết sâu rộng nên không bao giờ gây ra sai lầm khiến người làm việc cùng cũng cảm thấy phấn chấn.

Thành ra rất nhiều người tập trung xung quanh người có lòng sâu sắc.

Có lần tôi đọc câu chuyện “Cái giếng sâu”. Câu chuyện rằng muốn biết giếng sâu bao nhiêu, chỉ cần ném đá xuống đáy giếng là có thể biết được. Đối với giếng nông, hòn đá được lập tức chạm đáy giếng và gây tiếng động ồn, ngược lại đối với giếng sâu phải mất nhiều thời gian hòn đá được ném xuống mới chạm đáy lại không gây tiếng động ngay, giếng càng sâu thì tiếng động và gợn sóng càng lâu hình thành.

Giống như vậy, tấm lòng của con người cũng có thể đoán được độ nông sâu thông qua chỉ một lời của người khác. Nếu dễ dàng hưng phấn và lay động trước lời nói mang tính phủ định của đối phương, thì chứng tỏ tấm lòng rất nông cạn. Ngược lại người có tấm lòng sâu sắc không phản ứng ngay trước lời của đối phương mà tiếp nhận mọi việc một cách điềm đạm. Đối với những giếng lòng phong phú và sâu sắc như vậy có rất nhiều người yêu mến và tụ tập lại cùng nhau để tiếp nhận nguồn năng lượng sinh khí mới

Muốn có bình an trong cuộc sống thì phải có tấm lòng sâu sắc. Nếu lòng chúng ta không sâu sắc thì sẽ chẳng bình an.

Có câu nói rằng: không dám lừa dối, không nỡ lừa dối, và không thể lừa dối, trong ba người này người nào là người tốt lành?

Đối với người không thể lừa dối là bởi vì họ rất khôn ngoan tinh tế kĩ tính nên không thể lừa dối.

Đối với người không nỡ lừa dối bởi vì sự hiền hậu chất phác khiêm nhu nên không nỡ lừa dối.

Đối với người không dám lừa dối vì họ có quyền có chức có tiền và dữ tợn nên không dám lừa dối.

Bạn muốn trở thành người nào trong ba người trên? khi hoàn cảnh xảy đến với bạn? Hãy cứ sống đầy tràn tình yêu thương tấm lòng nhịn nhục, khiêm nhường, có sự chịu đựng, luôn hy sinh cho người khác tiến lên thì không ai nỡ, không ai dám và cũng chẳng thể lừa dối bạn.

Làm thế nào để tấm lòng không còn cáu cặn? Cứ hãy tìm về lẽ thật của tình yêu thương bạn sẽ bình an, nếu có sự ném đá vào bạn,bạn vẫn có tấm lòng đẹp không chứa sự ghen ghét và luôn đạt được tình yêu thương trọn vẹn.

#clbnguoitraogiatriyeuthuong

Nguồn Elohim