SỰ ĐỘNG VIÊN , CỔ VŨ TRONG HÀNH TRÌNH 1.199 Km VƯƠN ĐẾN HOÀN THIỆN !

… ấy chính là giây phút bạn được sống làm việc và huấn luyện trong môi trường có Tình Yêu Thương .

Có ai đó đã dành thời gian luôn  khen ngợi bạn ?

Có ai đó luôn  biết lắng nghe bạn ?

Có ai đó biết cách động viên cổ vũ việc bạn cần làm?

Có ai đó đón nhận bạn như bạn vốn là…

Có điều gì đó thật sự đơn giản mà bạn bây gìơ mới được làm .

  VÌ…

Điều gì đã có thì sẽ cho thêm .

Điều gì kg có thì sẽ mất luôn phần đã có.

Điều gì bạn cần gia thêm?

Hãy đến ! Ai biết hãy đến! nơi có Tinh yêu thương sang sẻ lẫn nhau thể ấy …

 Quà tháng 7 YÊU THƯƠNG

#lovelife

Leave A Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.