SÀI GÒN SẼ BÌNH YÊN

Chúng ta có tin rằng Sài Gòn sẽ lại bình yên?

Chúng ta hãy tin rằng Sài Gòn đang nghỉ ngơi một chút?

Chúng ta biết Sài Gòn luôn kiên cường  luôn đứng vững!

Có thể Sài Gòn đang được trải nghiệm với sự tĩnh lặng như chưa bao giờ được trải?

Có thể người Sài Gòn còn phải học thêm bài học lớn nào đó?

Có thể qua những tháng ngày dừng lại trong nhiều lo lắng nầy, chúng ta đều sẽ  sống tốt hơn với nhiều trưởng thành hơn…

Bây giờ hãy cùng nhau nghĩ về một Sài Gòn bình an trở lại rồi, bạn sẽ cười nhiều hơn, sống bao dung, tha thứ và yêu thương hơn.

Giống như biển cả làm cho tinh sạch mọi sự dơ dáy chảy vào mình, tấm lòng bao la như biển cả sẳn sàng tha thứ mọi lỗi lầm cho nhau rồi thì Sài Gòn sẽ bình yên!

Mọi người làm việc với tình yêu thương lẫn nhau không có sự phàn nàn về người khác …Luôn khen ngợi động viên khích lệ nhau trong tình yêu thương.

Sài Gòn sẽ bình yên khi mọi chúng ta làm tốt mọi sự ấy cách vui mừng.

Chúng ta ai cũng muốn Sài Gòn bình an, xin hãy hứa sẽ sống tốt hơn với nhiều người  …

Chúng tôi đang nhìn thấy trong vui mừng…

SÀI GÒN SẼ LẠI BÌNH AN

#lovesaigon

Leave A Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.