Mức học phí

 ???

Một thanh niên nam cảm thấy tự hào về khả năng diễn thuyết của mình, đã đến gặp một diễn giả nổi tiếng để học về tài lãnh đạo. Anh ta tự tin giới thiệu bản thân cho diễn giả và tiếp tục nói về bản thân mình với cách ăn nói trôi chảy. Người diễn giả im lặng lắng nghe anh ta cho đến khi anh ta kết thúc. Sau đó, ông đưa ra một điều kiện.

“Tôi nghĩ anh phải trả học phí gấp đôi người khác.”

Người thanh niên hỏi trong sự bối rối.

“Vì sao một mình tôi phải trả gấp đôi?”

Người diễn giả trả lời.

“Nếu anh muốn trở thành một nhà lãnh đạo tài giỏi, anh phải học cách kiểm soát lưỡi của mình trước khi sử dụng nó một cách đúng đắn. Vì tôi phải dạy anh nhiều hơn những người khác, đó chẳng phải là lý do anh phải trả gấp đôi hay sao?”

#clbcoachsale

#LOVESALE

Leave A Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.