LÃNH ĐẠO NGƯỜI TẠO DỰNG NÊN GIÁ TRỊ

LÃNH ĐẠO NGƯỜI TẠO DỰNG NÊN GIÁ TRỊ .

NGƯỜI CÓ HƯƠNG KHÍ !

Ai cũng có kinh nghiệm ít nhất một lần khi đi ngang qua trên đường, bị thu hút bởi mùi thơm của bánh?

Thế nhưng, được cho biết rằng mùi bánh không chỉ kích thích thèm ăn, mà còn khiến con người trở nên hiền lành.

Một trường đại học ở Pháp điều tra hiệu quả của mùi bánh; làm cho 8 người thí nghiệm đánh rơi đồ khi đi qua trước cửa hàng bánh và cửa hàng quần áo. Kết quả thí nghiệm trải qua 400 lần là: số người nhặt đồ bị rơi cho người chủ trước cửa hàng quần áo chẳng qua chỉ là 52% tức là phân nửa thôi, nhưng trước cửa hàng bánh thì được những 77%. Trước kia cũng có lần thí nghiệm tương tự như thế này, được điều tra rằng hương khí sảng khoái như hương citrus và hương cà phê cũng mang lại ảnh hưởng tốt cho người ta.

Sự biểu hiện người làm gương cho người khác là “người có hương khí” cũng giống như trên. Dầu không phải là hương khí được truyền đạt qua khứu giác, nhưng họ cũng mang lại ảnh hưởng tích cực cho những người xung quanh giống như hương khí tốt đẹp. Biết đâu họ còn chuyển động tấm lòng của người ta đậm đà hơn hương khí hiện ra một lát rồi lại tan ngay như mùi bánh.

Người có hương khí tốt lành bởi tình yêu thương lan tỏa một sức mạnh nội lực lớn !

Thế giới bên trong bạn tạo ra niềm vui, hạnh phúc, bình an cho bạn “hương khí”

#clbnguoitraogiatri

#LAMĐEPTAMLONG