GIA TÀI LỚN LÀ BẠN CÓ TẦM NHÌN SÁNG TẠO

Bất kỳ một quốc gia nào cũng cần các nhà lãnh đạo có Tầm nhìn sáng tạo.

Bất cứ nơi nào bạn tìm thấy một công việc kinh doanh phát đạt , bạn sẽ gặp được một người có tầm nhìn sáng tạo .

CÓ RẤT ÍT NGƯỜI BIẾT VỀ BÍ MẬT của TÂM TRÍ.

… khi nguyện cầu đừng cầu xin thêm phước lành mà hãy xin sự khôn ngoan, thông thái để bạn có thể hiểu và tận hưởng những phước lành đã có…

Bí mật nầy được làm rõ trong chương trình Future Leader tháng 04/2022.

#hocviennguoitraogiatriyeuthuong