ĐƯỢC ĐẶT ĐÚNG VỊ TRÍ!

Bạn có được đặt đúng vị trí chưa ?

Làm sao bạn biết mình được đặt đúng vào vị trí của mình rồi?

Khi vào đúng vị trí mà bạn cảm thấy yêu thích đam mê khi làm việc, chỉ có toàn niềm vui mừng trong bạn khi đó tài năng trong bạn được phát huy lên!

cái bàn nầy được đặt đúng vị trí của căn nhà nên nó đặc biệt mỗi khi ngồi vào làm việc!

Bạn được đặt vào đúng vị trí công việc , cuộc sống bạn trở nên chất lượng ý nghĩa hơn !

S.A.L.E , cuộc sống và những mối quan hệ… đều có những vị trí của nó !

Tìm đặt nó vào đúng vị trí thật , bạn sẽ phát triển lên cách bền vững.

S.A.L.E = B.A.N H.A.N.G ? CUỘC CHƠI HAY SỨ MỆNH CỦA BẠN?

Bạn ₫ã từng trải và có câu trả lời nào cho chính mình?

Về clb Coach sale cùng SaSa nói về câu chuyện ĐẶT ĐÚNG VỊ TRÍ bạn nhé!

#clbcoachsale

#Lovesale

Leave A Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.