Chúc mừng Ms. Nguyễn Thị Loan Thảo

Chúc mừng Ms. Nguyễn Thị Loan Thảo đã ra quyết định tham gia khóa học Bán Hàng Chuyên Sâu “K1-LOVE SALE” để trở thành “NGƯỜI BÁN HÀNG TRAO GIÁ TRỊ!”

#lovesale

#clbcoachsale

Leave A Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *