Chúc mừng Ms. HongPhuong Nguyen

Chúc mừng Ms. HongPhuong Nguyen đã ra quyết định tham gia khóa học đỉnh cao “LÃNH ĐẠO SỰ NGHIỆP TRỌN ĐỜI” để trở thành “NGƯỜI TẠO DỰNG GIÁ TRỊ XUẤT SẮC!”.

Link đăng ký khoá học


#khoahoclanhdao #hocviennguoitraogiatri