BUỔI 2: TẦM QUAN TRỌNG CỦA MỘT THÁI ĐỘ ĐÚNG ĐẮN (A-ATTITUDE)

Thái độ Sống

Chúng ta đem theo gì khi đi gặp khách hàng?

Attitude = 100 điểm

Thái độ là chiếc áo bên ngoài của cảm xúc bên trong bạn.

Kiến thức 4%

Kỹ năng 26%

Thái độ 70%

Chúng ta giao tiếp với con người bên trong của mình 1 ngày mấy lần?

Làm sao mình có thể có Thái độ đúng đắn?

Khi chúng ta chưa biết cân bằng cảm xúc, mọi thứ sẽ bùng nổ

Tâm trí và cơ thể là 1.

Không có Sức Mạnh làm sao có Niềm Vui?

Khi thay đổi Suy nghĩ là cân bằng được cảm xúc.

Chọn suy nghĩ thế nào rất quan trọng.

Mọi việc trong cuộc đời mình đã được lập trình trước.

Góc Tâm Linh là góc không nhìn thấy bằng mắt thường.

Biết chấp nhận mọi thứ như nó vốn là.

Nhận diện 5 cảm xúc tiêu cực để biết cách kiểm soát và thoát ra:

     Buồn => Vui Vẻ

     Giận => Bình An

     Sợ.    => Can đảm

     Lo lắng => Tự tin

     Ghét       => Yêu Thương

Mọi việc dưới trời có kỳ định.

Cần bao nhiêu người cho 1 mối quan hệ hoàn hảo? => Chỉ cần 1 người hiểu biết và khiêm nhường.

Công thức 3L:

    Làm chủ cảm xúc

    Làm chủ lời nói

    Làm chủ thái độ

#clbcoachsale

#lovesale

#SaSaPhan

Leave A Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.