Bạn hiểu gì về Lead (Dẫn dắt/ Chỉ huy)?

Thường thì KHÔNG NHẤT THIẾT phải đi đầu… khi đồng hành,

Nhưng luôn theo sát để TRUYỀN LỬA và giữ lửa,

Sống trong bầu không khí của tình thân,

Quyết liệt trong tư tưởng và hành động,

Nhất định sáng tạo và cải tiến không ngừng,học nhanh, làm giỏi,

Theo đến cùng các mục tiêu đã thống nhất.

Đó mới chỉ là khởi đầu! Nếu bạn còn thiếu sót, hãy nên học tập, trải nghiệm rồi mới nghĩ đến Lead!

Lead là sự nghiệp cần học tập trọn đời.

Happy You. Happy Life

Kathy.