BẠN CÓ BIẾT VỀ KHẢ NĂNG KHIẾN CHO TÂM TRÍ ĐI VÀO NHỮNG HOẠT ĐỘNG QUAN TRỌNG!

Làm điều đó như thế nào?

…Việc lập đi , lập lại của suy nghĩ tạo ra thói quen , suy nghĩ khiến cho tâm trí đi vào hoạt động để tìm ý tưởng mà không cần nổ lực có ý thức .

Điều đặc biệt là nếu suy nghĩ đó đi cùng niềm vui mừng, đam mê khát vọng sâu thẩm thật mãnh liệt trong bạn để thực hiện hóa điều đó .

Bạn chỉ cần sử dụng trí tưởng tượng sáng tạo thông qua việc đơn giản đưa vào tiềm thức của bạn những mong muốn thật rõ ràng…

Bạn sẽ mau chóng trở thành một lãnh đạo có tầm nhìn sáng tạo !

Được chuẩn bị trong chương trình đặc biệt năm nay 2022 “FUTURE LEADER”

#Hocviennguoitraogiatriyeuthuong