Chúc mừng Ms. Đào Bích Hòa

Chúc mừng Ms. Đào Bích Hòa đã ra quyết định tham gia khóa học Bán Hàng Chuyên Sâu “K1-LOVE SALE” để trở thành “NGƯỜI BÁN HÀNG TRAO GIÁ TRỊ!”

#lovesale

#clbcoachsale

Leave A Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.