Chúc mừng Mr. Nam Hoài Đất Mỏ

Chúc mừng Mr. Nam Hoài Đất Mỏ đã ra quyết định tham gia khóa học Chuyên Sâu “K1-LOVE SALE” để trở thành “NGƯỜI ĐỒNG HÀNH TRAO GIÁ TRỊ XUẤT SẮC!”.

#lovesale

#clbcoachsale

Leave A Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.