MỐI QUAN HỆ GIA ĐÌNH

[CHỦ ĐỀ]: “MỐI QUAN HỆ GIA ĐÌNH” từ Business Coach SASA PHAN và khách mời Thạc sĩ tâm lý trị liệu Ms. VŨ BẢO TRÂM

Các anh/chị có thể xem lại tại đây.

Ngày 15/4 GIA ĐÌNH- TÌNH YÊU THƯƠNG VÀ TRÁCH NHIỆM

https://www.facebook.com/groups/135877721704837/permalink/179931583966117/

Ngày 22/4 : QUAN TRỌNG LÀ BIẾT PHÂN BIỆT

https://www.facebook.com/groups/135877721704837/permalink/184438556848753/

Ngày 29/4 : NHẬN BIẾT DẤU HIỆU KHI GIA ĐÌNH LẠC MẤT TÌNH YÊU THƯƠNG

https://www.facebook.com/groups/135877721704837/permalink/188615693097706/

Ngày 6/5 : SỨC MẠNH NGÔN TỪ GIAO TIẾP TRONG GIA ĐÌNH

https://www.facebook.com/groups/135877721704837/permalink/193023049323637/

Ngày 13/5 : LÀM THẾ NÀO NHẬN BIẾT BẤT ĐỒNG TRONG GIA ĐÌNH

https://www.facebook.com/groups/135877721704837/permalink/197580638867878/

Ngày 20/5 : Làm thế nào để quan sát và giúp con xử lý cảm xúc của mình cách tốt nhất?

https://www.facebook.com/groups/135877721704837/permalink/201998041759471/

Ngày 27/5 : TẠI SAO CHÚNG TA HAY SO SÁNH ?

https://www.facebook.com/groups/135877721704837/permalink/206345577991384/

#lovesale, #sasaphan #clbcoachsale

Leave A Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.