S – SOLUTION : GIẢI PHÁP NÀO CHO NHỮNG NHU CẦU KHÁC NHAU? #1

Workshop Lovesale 2.0 buổi 1

Nguồn gốc Tình Yêu Thương

Đường tắt đi nhanh nhất là “Đi cùng Người Mình Yêu”, phương tiện không quan trọng.

Khi đồng hành cùng Người mình Yêu Thương ta sẽ thấy con đường ngắn lại.

Giải pháp không phải điều ta nghe thấy, nhìn thấy, ta cần hiểu nguồn gốc của vấn đề.

cấp độ Lắng Nghe:

   Nghe Giả Vờ (nghe 25%, bỏ qua 75%)

   Nghe Đàm Thoại (vừa nghe, vừa nghĩ, vừa nói)

   Lắng nghe Chủ Động

   Lắng nghe Sâu, Chăm Chú ( nghe được những điều người khác chưa nói-nghe bằng trực giác)

Tầm nhìn Nhu Cầu: giúp khách nhận ra nhu cầu thật sự của họ qua nhiều câu hỏi của mình.

Giá cả đi sau giá trị

Công thức 3D:

        Điểm Dừng (sau khi đặt câu hỏi)

        Điểm Kết Nối

        Điểm Tự Tin và Phục Vụ (tận hưởng khoảnh khác giúp khách ra quyết định)

Xem lại chương trình: https://www.facebook.com/david.ngo.7547/videos/4109021125801606

#clbcoachsale #lovesale #SaSaPhan

Leave A Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.