Lịch học K1 Coach Sale

Chương trình được trực tiếp trên zoom, phát lại trong nhóm kín các học viên đã đăng kí có thể xem lại buổi học. Anh chị học viên làm bài tập trên Group Clb lovesale club

20h30 thứ 4, thứ 6 hàng tuần

Thông tin chi tiết về khóa học và đăng kí

https://lovesale.org/courses/khoa-hoc-coach-sale

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCWxFwis_6CQXASvHfFQwhsg0WuJEHQlIbxFetys4JofGZmQ/viewform

Cảm ơn nhiều

LovesaleTeam

Leave A Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.