TẦM NHÌN SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

1/TẦM NHÌN

Tư duy:

Người lãnh đạo cần có tầm nhìn như thế nào?

Làm thế nào bạn biết rằng bạn có tầm nhìn?

Tầm nhìn của bạn được thiết lập khi nào?

Chúng tôi xây dựng tầm nhìn tại Học Viện ngay từ khi đóng gói sản phẩm ban đầu, nếu như ở CLB Coach Sale bạn được học bán hàng bằng tình yêu thương, như các sản phẩm…nâng tầm, khôn ngoan.

Chúng tôi có tầm nhìn ban đầu và tầm nhìn xa. Tầm nhìn ban đầu là người trao giá trị yêu thương, với các khoá học , Tầm nhìn xa là tạo dựng nên giá trị yêu thương với các khoá học lãnh đạo (..)

Chúng tôi bắt đầu từ thành viên sinh hoạt tại CLB Coach Sale, có 3 việc quan trọng:

  • Tập trung đào tạo học viên trong tình yêu thương, dựa trên gốc rễ mỗi con người.
  • Tập trung vào mỗi cá nhân (kích hoạt)
  • Tập trung vào hành trình của mỗi HV (hành trình)

Love sale (Người Trao Giá Trị Yêu Thương)

  • Trang bị kiến thức về chiều rộng chiều sâu
  • Trang bị tạo dựng quy trình rèn luyện
  • Trang bị ứng dụng bài học vào công việc, cuộc sống (Tạo tác phẩm cho chính mình)

Lãnh đạo: (Tạo nên giá trị)

  • Tạo dựng giá trị bản thân (gia đình, mối quan hệ)
  • Tạo dựng nên vai trò của người lãnh đạo (công cụ, phương pháp, quy trình)
  • Tạo dựng nên giá trị cộng đồng (đóng gói sản phẩm: đặc biệt, khác biệt)

KÍCH HOAT:

Bạn có muốn xây dựng một tác phẩm của chính mình?

Bạn đã có sự trang bị nào?

Hiện tại, điều gì là quan trọng nhất đối với bạn?

 

Liên hiệp cùng chúng tôi

TRIẾT LÝ CỦA CHÚNG TÔI - LEADER

 Người ở vị trí hướng dẫn các thành viên trong một nhóm hoặc tổ chức được gọi là nhà lãnh đạo (leader). Leader bắt nguồn từ cổ ngữ của tiếng Đức có nghĩa là nhịn nhục, trải qua khó khăn, chịu đựng v.v… Điều này có thể được hiểu rằng vai trò của nhà lãnh đạo là không dễ dàng.

 Người làm theo chỉ dẫn của người lãnh đạo và hỗ trợ lãnh đạo một cách tích cực để lãnh đạo có thể điều hành tốt nhóm được gọi là người theo dõi (follower). Họ làm việc một cách chủ động theo phương hướng của tổ chức. Follower cũng bắt nguồn từ cổ ngữ của tiếng Đức có nghĩa là giúp đỡ, hỗ trợ, cống hiến v.v… Vì vậy, có thể nói rằng người theo dõi là người hiểu được những khó khăn của người lãnh đạo và hỗ trợ ở đằng sau.

 Càng có nhiều người theo dõi tốt, nhóm càng hoạt động tích cực và tạo ra kết quả nổi bật. Khi có nhiều người theo dõi nắm bắt ý chí của lão đạo, vai trò của chính họ, và hiến thân cho mục tiêu với những kỹ năng cần thiết, thì nhóm sẽ đi thẳng về phía mục tiêu một cách yên bình.