0(0)

WORKSHOP LOVE 2.0 (ĐÃ KẾT THÚC)

Description

Tại sao bạn phải có mặt trong Workshop LOVE 2.0?

1. Những giá trị khác biệt , đỉnh cao và là nền tảng vững chắc của một người bán hàng trao giá trị.

2. Bạn học được kỹ năng quan sát để thấu hiểu được nhu cầu và mong đợi của khách hàng.
3. Bạn dễ dàng tự tin tạo ra những giá trị quan trọng, quý giá dành tặng khách hàng.
4. Bạn sẽ học được làm thế nào để vun bồi năng lượng trong khi làm việc: vượt qua những thách thức trong bán hàng, khám phá một tinh thần, một nguồn năng lượng vô tận bên trong bạn.
5. Giúp bạn nhận biết tình yêu thương là chìa khóa là nền tảng, giúp bạn có các mối quan hệ bền vững.
MÔ HÌNH GLOWING TREE.
  • 🗝L- LEARNING : HỌC MÔ HÌNH GLOWING TREE (Cây sự sáng)
  • 🗝O – OBSERVATION : HỌC CÁCH QUAN SÁT
  • 🗝V – VALUE: HỌC CÁCH TẠO DỰNG GIÁ TRỊ
  •  🗝E- ENERGY : HỌC CÁCH VUN BỒI NĂNG LƯỢNG

ĐĂNG KÍ TẠI: https://love2.nguoitraogiatri.edu.vn/

 

About the instructor

0 (0 ratings)

11 Courses

78 students